Chúng tôi là ai?

Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển THUẬN DƯƠNG là Đại diện tại Việt Nam của công ty ZHAO YANG POWER SAVING từ ĐÀI LOAN – Chuyên phân phối sản phẩm Thanh Cân Bằng Dòng Điện: giúp làm sạch dòng điện, ổn định dòng điện, giảm tổn thất điện năng, tăng tuổi thọ thiết bị và giảm chi phí bảo trì. Sản phẩm được ứng dụng công nghệ NANO nghiên cứu trong 10 năm, phát triển thị trường 5 năm và đang phát triển trên nhiều quốc gia: ĐÀI LOAN, TRUNG QUỐC, THÁI LAN, VIỆT NAM, MYAMAR …

Sản phẩm được bảo hiểm bởi Tập đoàn Bảo hiểm CATHAY LIFE trị giá tương đương 75 tỷ VNĐ.

Giá trị cốt lõi

Trong những năm gần đây, sự nóng lên toàn cầu hiện tượng biến đổi sinh thái tự nhiên đã dẫn đến thảm họa liên tiếp cho hệ thống khí hậu. Sự phát thải khí nhà kính đã gây ra gánh nặng lớn cho trái đất đang gây ra những tác động không thể đảo ngược đối với hệ sinh thái toàn cầu.

  Thời gian qua, mặc chính phủ đã đang cố gắng để thúc đẩy bảo tồn năng lượng nhưng kết quả khá hạn chế. Tuy nhiên, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về tiết kiệm năng lượng, giảm lượng carbon cũng phải được coi trách nhiệm quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta phải tuân thủ chính sách năng lượng, thực hiện một cách nghiêm túc việc bảo tồn năng lượng bảo vệ môi trường nhằm giảm hiệu quả những tác động đến trái đất sự phát triển bền vững.

Solar Energy Copy Giải pháp và sản phẩm

SẢN PHẨM Tiết kiệm năng lượng và nhiên liệu

Sản phẩm bảo vệ sức khỏe

Cảm nhận khách hàng

Aece89552686c1d89897

ÔNG NGUYỄN VĂN BON

Sau khi gắn thiết bị thanh cân bằng dòng điện tôi cảm thấy kết quả rất khả quan, qua 1 tháng tiết kiệm được 10%, qua tháng thứ 2 tiết kiệm được 12%. Đó là kết quả thực tế mà công ty tôi đã theo dõi.

Aece89552686c1d89897

ÔNG NGUYỄN VĂN BON

Sau khi gắn thiết bị thanh cân bằng dòng điện tôi cảm thấy kết quả rất khả quan, qua 1 tháng tiết kiệm được 10%, qua tháng thứ 2 tiết kiệm được 12%. Đó là kết quả thực tế mà công ty tôi đã theo dõi.

Aece89552686c1d89897

ÔNG NGUYỄN VĂN BON

Sau khi gắn thiết bị thanh cân bằng dòng điện tôi cảm thấy kết quả rất khả quan, qua 1 tháng tiết kiệm được 10%, qua tháng thứ 2 tiết kiệm được 12%. Đó là kết quả thực tế mà công ty tôi đã theo dõi.

Aece89552686c1d89897

ÔNG NGUYỄN VĂN BON

Sau khi gắn thiết bị thanh cân bằng dòng điện tôi cảm thấy kết quả rất khả quan, qua 1 tháng tiết kiệm được 10%, qua tháng thứ 2 tiết kiệm được 12%. Đó là kết quả thực tế mà công ty tôi đã theo dõi.

Solar Energy Copy Đối tác của chúng tôi

Xem thêm